SEPOMAIA VIVA - Projekt Sepomaia

Arheološki lokalitet Katoro-Sepomaja

Sepomaja je djelić sjeverozapadne obale Istre nedaleko od Umaga, omeđen današnjim toponimima: Zambratija, Sipar, Katoro, Tiola, Muntarol. Preciznu lokalizaciju otkriva nam TABULA PEUTINGERIANA, najstariji itinerarium pictum nastajao u vremenu od I. – IV. st. koji je do nas došao u prijepisu i presliku iz XII. – XIII. st. Prema arheološkim ostacima cijelo je područje SEPOMAJE bilo naseljeno u vrijeme antike, od I. – IV. stoljeća.
Već 1875. g. na Sepomaji su počela istraživanja koja su nastavljena 1880. i 1890. godine, te u razdoblju od 1965. do 1970. godine. Potonja (Š. Mlakar, AMI, Pula) su rezultirala prezentacijom arhitekture ladanjskog dvorca (villa rustica) na rtu Tiola. Suvremeni zahtjevi prezentacije arheološkog lokaliteta in situ i potrebe kulturnog turizma bili su poticaj Muzeju grada Umaga da na Sepomaji organizira revizijska arheološka istraživanja: na kopnu 2002. godine (nastavljena 2003. – 2005.) te hidroarheološka istraživanja 2001. i 2002. godine.

Ta hidroarheološka istraživanja potvrdila su nam navode povjesničara P. Kandlera o postojanju antičke luke u području Katora, o čemu svjedoče nalazi ostataka kamenog i drvenog mula i različitih predmeta koji su završili u moru, obuhvaćajući vremenski raspon od kraja I. do početka III. stoljeća.
Najvažniji rezultat dosadašnjih revizijskih kopnenih istraživanja na rtu Tiola otkriće je nekropole na istočnom dijelu ladanjskog dvorca, s Grobom 3 - jedinstvenim nalazom iz kasnoantičkog razdoblja. U njemu su između 285. i 300. godine pokopane dvije osobe. Preliminarnom antropološkom analizom utvrđeno je da je riječ o muškarcu i ženi mlađe životne dobi. Riječ je o pripadnicima visokog staleža (na njihovim ostacima nisu zamijećeni tragovi rada), a njihov visoki društveni status potvrđuje i nalaz staklenog vrča u grobu, za koji možemo reći da predstavlja jedan od najluksuznijih predmeta staklenog obrta toga vremena.

Dosadašnja zalaganja Muzeja, prvenstveno angažman na zaštitnim arheološkim istraživanjima, upotpunila su ne samo arheološku kartu zapadne obale Istre, već i kulturološku sliku o životu umaškog područja kroz sva povijesna razdoblja. Upoznajući javnost s ovim nalazima, istovremeno se potiče i suvremena muzeološka prezentacija u okviru stalnog postava Muzeja, stvaranje edukacijskih programa: muzejsko-pedagoške radionice i igraonice, ŠKOLE ARHEOLOGIJE te sveobuhvatna arheološka prezentacija lokaliteta osmišljavanjem ARHEOLOŠKOG PARKA SEPOMAJE.


ARHEOLOGIJA JE TEMELJ IDENTITETA PROSTORA I ZAJEDNICE KOJA NA NJEMU ŽIVI


Projekt Sepomaja

Antika je razdoblje civilizacijskog razvoja koje i danas nadahnjuje. Po svojim osebujnim prirodnim i nepatvorenim momentima, (naravno i neprirodnim i patvorenim), i danas nam je bliska pa je to vjerojatno i razlog zašto su se mnogi umjetnici, pokreti, pa i čitava razdoblja napajali na njezinim izvorima.
Sepomaja je, kaže TABULA PEUTINGERIANA, u antici naseljeno područje sjeverno od Umaga.
Arheološkim istraživanjima na tom području Muzej stvara bazu podataka, što je dio projekta u okviru kojega će se nadalje obrazovati nove korisnike Muzeja i turiste upoznati s kulturnom baštinom Umaga, Istre i Hrvatske.
Smatramo prijeko potrebnim senzibilizirati najširu javnost u smislu očuvanja nasljeđa. Tako su i stvoreni projekti Dani antičke Sepomaje i edukacijski projekti - Škola arheologije i razne muzejsko-pedagoške radionice.
Na temelju ovih projekata u budućnosti svi zajedno možemo stvoriti Arheološki park Katoro– Sepomaja.

Projekt Sepomaja:


1. ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA - kopno i more (znanost, edukacija, kultura)
2. DANI ANTIČKE SEPOMAJE - (znanost, kultura, edukacija, kulturni turizam - multimedijski, interaktivno)
3. EDUKACIJSKI PROGRAMI - Škola arheologije, muzejsko-pedagoške radionice (tehnike arheološkog iskopavanja, arheološka dokumentacija, radionice antičkih zanata - mozaik, keramika, kuharstvo, odijevanje)
4. ARHEOLOŠKI PARK - (očuvanje baštine, edukacija, znanost, kultura, turizam, ekonomija)

 

Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago
Trg sv. Martina 1
52470 Umag (Umago)

tel:052/720-386
fax:052/720-385
e-mail:muzej.grada.umaga@pu.t-com.hr