SEPOMAIA VIVA - Među. struč. skup
Međunarodni stručni skup
ŽIVI MUZEJ - EKSPERIMENTALNA ARHEOLOGIJA

Organizacija stručnog skupa na temu „ŽIVI MUZEJ - EKSPERIMENTALNA ARHEOLOGIJA“ nesumnjivo ima svoje mjesto u približavanju moderne hrvatske arheolologije i muzejske djelatnosti širim europskim tijekovima. Naime, iako su ovakvi projekti već odavno poznati i priznati u Europi, ovaj Skup je prvo stručno okupljanje na tu temu kod nas. Uže gledano, u središtu interesa najavljenog Skupa bit će prezentacija eksperimentalnih rezultata kod nas. Potrebno je naglasiti da se u Hrvatskoj već dugo osjeća potreba za atraktivnijim predstavljanjem arheološke baštine i povijesti, osobito za predstavljanjem koje se organizira na otvorenom prostoru. U zadnjih nekoliko godina i kod nas se stvara novi vid muzeja, ŽIVOG MUZEJA, koji se svojim neklasičnim postavima, eksperimentima, multimedijskim pristupom i radionicama želi približiti krajnjem korisniku - posjetitelju. Europska iskustva nesumnjivo govore u prilog iznimnom poboljšanju kulturne ponude. Želja nam je ovim Skupom i okruglim stolom, koji će se u sklopu Skupa održati, razmijeniti iskustva arheologa, povjesničara, muzeologa, turističkih djelatnika, hotelijera, ugostitelja, menadžera i svih ostalih zainteresiranih, te uskladiti svoja nastojanja u promoviranju modernog, multimedijskog, osjetilnog pristupa kulturnoj baštini. Pored toga, ovaj Skup ima još jedan važan cilj: skrenuti pažnju na uređivanje Arheološkog parka Sepomaja–Katoro koji bi se osmislio kao vrhunska turistička destinacija u našoj općini i regiji. Ilustrativni primjer za takvu interakciju mogao bi biti Hotel Koralj, u čijoj se blizini nalazi antička villa rusticae (točnije, na njegovim plažama) što ga čini pogodnim da u budućnosti izgradi svoj image putem arheologije i povijesne priče. Arheologija i baština koju ona iznjedri može postati temelj na kojem bi i hotelijersko-turistička poduzeća mogla stvarati prepoznatljivi brand.

LENTA VREMENA STRUČNI SKUP
2006.
Skup je otvorio pomoćnik ministra kulture Jasen Mesić
Pozdravni govor je održao i gradonačelnika Umaga Vlado Kraljević
U prvoj godini predstavili su se projekti:
Narcisa Bolšec Ferri (Konzervatorski odjel Pula)
SEPOMAJA I SEPOMAIA VIVA
Anita Rapan-Papeša
Maja Krznarić Škrivanko (Gradski muzej Vinkovci)
ARHEOLOŠKI PARK SOPOT
Raffaele Peretto (Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo)
MUSEO DEI GRANDI FIUMI I EKSPERIMENTALNA ARHEOLOGIJA
Enrico Maragno (Gruppo Archeologico di Villadose)
X MERCATO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA
11:00 - osvježenje uz kavu
Ivor Karavanić (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek arheologije)
LITIČKA TEHNOLOGIJA I EKSPERIMENTALNA ARHEOLOGIJA
Darko Komšo (Arheološki Muzej Istre - Pula)
Robert Bilić Vrana (Etnografski muzej Istre)
VRLI PRASTARI SVIJET
Željka Kolveshi (Muzej grada Zagreba)
PROJEKT ŽIVE SLIKE
Gordana Jašarević (O.Š. Marije i Line, Područni odjel Petrovija)
PROJEKT STARI RIM
Filomena Sirovica (studentica arheologije)
Projekt TOTALNO OUT
14:00 - zajednički ručak


2. STRUČNI SKUP „ŽIVI MUZEJ – EKSPERIMENTALNA ARHEOLOGIJA“

1. POZIV
Umag, 2. kolovoza, 2008.

Stručni kolegij SEPOMAIE VIVE donio je odluku da se u sklopu istoimene manifestacije održava i stručni skup na temu „ŽIVI MUZEJ- EKSPERIMENTALNA ARHEOLOGIJA“. Eksperimentalna arheologija i oživljena povijest u mnogim europskim zemljama predstavljaju temu i okupaciju koja se ustručnim krugovima spominje i obrađuje gotovo na dnevnoj razini/svakodnevno, što u Hrvatskoj nije slučaj. Prvi skup na ovu temu održali smo u Umagu 2006.godine i pokazao je svu oskudnost hrvatske eksperimentalne arheologije i zamisli o oživljavanju povijesti i muzeja. Naime, kod nas se samo nekoliko institucija i pojedinaca bavi ŽIVIM MUZEJOM, tj. EKSPERIMENTALNOM ARHOLOGIJOM.

Stručni je skup bienalnog karaktera. Ove će se godine održati 2. kolovoza. Temeljna namjera organizatora je potaknuti kolege i suradnike na oživljavanje povijesnih priča, na ohrabrivanje u provođenju eksperimentalne arheologije, uopće na revitaliziranje tog „mrtvog“ dijela struke čime bismo i sebi i drugima olakšali dolazak do novih spoznaja.

CILJANI KORISNICI:
Stvaranjem arheoloških parkova, arheo radionica… povećava se kvaliteta muzeja, arheoloških i povijesnih lokaliteta, zajednice u kojoj se on nalazi, ali i turističke ponude uopće. Predstavljanjem arheoloških parkova, manifestacija koji nas vraćaju u prošlost, interaktivnih radionica, suvremenih muzejskih postava, predstavili bi široj javnosti novosti u muzejskoj struci i potakli na razmišljanje, ne samo muzealce i srodne struke, već i turističke radnike, a sve u cilju stvaranja novih kulturno-turističkih proizvoda. Pozivamo sve stručnjake da prijave svoje stručne radove na temu ekperimenta u arheologiji, etnologiji, povijesti, kao i na temu živog muzeja, oživljene povijesti, predstavljanja vodiča, interaktivnih i multimedijalnih predstavljanja lokaliteta i kulturne baštine općenito.

CILJANE SKUPINE:
znanstvenici, stručne skupine, umjetnici, pedagozi, turistički radnici, menađment, lokalna uprava, studenti arheologije, povijesti, turizma, lijepih umjetnosti, srednjoškolci

LOKACIJA: Gradska Palača

Datum događanja: 2. kolovoza 2008.g

PETAK
- dolazak u Umag
- smještaj

SUBOTA
- 10.00 otvaranje stručnog skupa
- prva sesija
- pauza
- druga sesija
- ručak
- prezentacija 1. Zbornika

OBAVIJESTI:
1. Molimo Vas da svoje prijave dostavite na priloženoj APLIKACIJI do 1. srpnja 2008.
2. Uz prijavu, dostavite i sažetak Vašeg izlaganja.
3. Članci pripremljeni za tisak trebaju biti dostavljeni u Muzej grada Umaga do 28.02. 2009. godine.
4. Članci trebaju biti na CD ROM-u, u formatu Word 6.0
5. Za sve sudionike skupa Muzej snosi troškove boravka polupansio u za to rezerviranom smještaju.


APLIKACIJA ZA 2. STRUČNI SKUP
„ŽIVI MUZEJ – EKSPERIMENTALNA ARHEOLOGIJA“
*Ime i prezime:
Institucija:
Adresa:
Telefon:
Fax:
*E-mail adresa:
Naslov predavanja:
Sažetak:
 

Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago
Trg sv. Martina 1
52470 Umag (Umago)

tel:052/720-386
fax:052/720-385
e-mail:muzej.grada.umaga@pu.t-com.hr