Aktivnosti - Ljetna škola arheologije
A r h e o - k a m p
UMAG - HRVATSKA

ZA VRIJEME ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA – JESENSKI TERMINI

Škola arheologije Sepomaja
(sedam dana - 140 €)
Mikrolokalitet: antički ljetnikovac na rtu Tiola - Katoro
djelić antičke Sepomaje
1. prakticni istraživacki rad na lokalitetu
2. izrada dokumentacije
3. preliminarna obrada pokretnih nalaza

Strucno vodstvo:
MUZEJ GRADA UMAGA
vanjski suradnici

Kontakt:
tel: 00385 052/720-386
mob: 00385 098/440 691
fax: 00385 052/720-385

Smještaj:
hoteli ISTRATURISTA - crs@istraturist.hr,
tel: 00385 52/ 719-100 (5 min. hoda od lokaliteta),
privatni smještaj u Umagu (5 min. autom od lokaliteta)

Napomene za sudionike:
- starosna dob: stariji od 15 godina
- sportska oprema, udobna obuća, zaštita od sunca
- eventualno iskustvo u arheološkom istraživanju
 

Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago
Trg sv. Martina 1
52470 Umag (Umago)

tel:052/720-386
fax:052/720-385
e-mail:muzej.grada.umaga@pu.t-com.hr