Aktivnosti - Izdavaštvo

Muzej grada Umaga izdaje deplijane gostujućih i autorskih izložbi likovnog karaktera, kataloge, razglednice, kalendare vezane uz muzejski fundus i povijest Umaga.

1998. godina


«SVI NAŠI GROŽNJANCI»
Deplijan izložbe

Izdavač:
Muzej grada Umaga- Museo civico di Umago
Autorica:
Vladimir Maleković, Stane Bernik
Projekt ostvaren u suradnji sa HDLU- om Istre- Grožnjan
Rok Zelenko i Eugen Vodopivec Borkovsky

2001. godina


«Kalendar LUX HISTRIAE za 2002/2003»
Kalendar uz izložbu Lux Histriae

Izdavač:
Muzej grada Umaga- Museo civico di Umago
Autorica:
Narcisa Bolšec Ferri

2003. godina


«Kalendar SEPOMAJA za 2004»
Kalendar sa prezentacijom najnovijih nalaza sa zaštitnih revizijskih arheoloških istraživanja Katora- Sepomaje 2003.

Izdavač:
Muzej grada Umaga- Museo civico di Umago
Autorica:
Narcisa Bolšec Ferri

2004. godina


«SREDNJOVJEKOVNA I NOVOVJEKOVNA KERAMIKA IZ PIRANA I SVETOGA IVANA KRAJ UMAGA
CERAMICHE MEDIEVALI E POSTMEDEVALI DA PIRANO E SAN GIOVANNI
SREDNJEVEŠKA IN NOVOVEŠKA KERAMIKA IZ PIRANA IN SVETEGA IVANA»

ANNALES MEDITERRANEA - Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper; Institut za dediščino Sredozemlja, Koper

Urednik: Mitja Guštin
Izdavači:
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper
Institut za dediščino Sredozemlja, Koper
Pomorski muzej «Sergej Mašera» Piran / Museo del mare «Sergej Mašera» di Pirano
Muzej grada Umaga / Museo Civico di Umago

2006. godina


«ARGYRUNTUM U ODSJAJU ANTIČKOG STAKLA»

Katalog-monografija izložbe Arheološkog muzeja u Zadru

Autor: Ivo Fadić, Arheološki muzej u Zadru, Muzej antičkog stakla u Zadru.
Izdavač: Arheološki muzej u Zadru
Suizdavač: Muzej grada Umaga - Museo Civico di Umago

2007. godina


«UPOZNAJMO ZABORAVLJENO BLAGO UMAGA»
Katalog razglednica muzejsko pedagoške radionice

Organizator izložbe:
Muzej grada Umaga - Museo Civico di Umago
Izdavač:
Društvo Naša djeca Umag i Muzej grada Umaga
Autorice:
Barbara Banovac i Gordana Jašarević

«POVIJESNA REGATA VENECIJA»
Deplijan o ekipi Umaga na Povijesnoj regati u Veneciji

Izdavač:
Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago
Urednica:
Biljana Bojić
Autorica:
Biljana Bojić

Brošuru možete skinuti ovdje.

2008. godina


«POVIJESNA REGATA STORICA 2001/2002»
DVD izdanje sa brošurom

Redatelj:
Rade Puhar
Producent:
Muzej grada Umaga- Museo civico di Umago
Scenarij:
Narcisa Bolšec Ferri

«ARTUM 08»
Deplijan sa manifestacije

Izdavač:
Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago
Urednica:
Biljana Bojić
Tekstovi:
Gorka Ostojić Cvajner, Barbara Sterle Vurnik, Tanja Cigoj, Neven Ušumović, Biljana Bojić

Brošuru možete skinuti ovdje.

 

Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago
Trg sv. Martina 1
52470 Umag (Umago)

tel:052/720-386
fax:052/720-385
e-mail:muzej.grada.umaga@pu.t-com.hr