Aktivnosti - Arheološka istraživanja

HIDROARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

2001. - 2002. SJEVERNA LUKA SEPOMAJE


KOPNENA ISTRAŽIVANJA

2003. - 2007. KATORO-SEPOMAJA

2003. CRKVA SV. ROKA

2004/05. TRG SLOBODE

2006. LOVRECICA


2006. CRKVA SV. ANDRIJE - STARO GROBLJE

 

Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago
Trg sv. Martina 1
52470 Umag (Umago)

mob:098 440 691
mob:098 225 892
e-mail:muzej.grada.umaga@pu.t-com.hr