Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka. Uredba se u cijelosti nalazi na poveznici Opća Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (GDPR), dok su korisni dokumenti Muzeja grada Umaga dostupni na sljedećim poveznicama:

Pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) svaka domaća ili strana fizička osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti. Nadalje, sukladno odredbama članka 27. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i smjernicama Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 17. studenoga 2003. godine, javno su objavljene i informacije u svrhu ponovne uporabe informacija. Time Učilište želi potaknuti korištenje otvorenih podataka. Podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika.
U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Muzeja grada Umaga.

Osoba za kontakt:
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Muzeja Grada Umaga i informiranje Biljana Bojić, prof.
Adresa: Trg sv. Martina 1
Tel.: +385 98 225 892
E-mail: umagmuzej@gmail.com
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7.30 -15.30 sati

Način predavanja zahtjeva:

  • Pisanim putem - poštom na adresu:
    Muzej grada Umaga,
    Trg sv. Martina 1
    52470 Umag
  • Putem elektroničke pošte: umagmuzej@gmail.com
  • Usmeno: Zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostoriji ureda Ernesta Miloša 24
  • Putem telefona na broj: +385 98 225 892

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

Članak 31.
(1) Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
(2) U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
(3) Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
(4) Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
(5) Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
(6) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Poveznice:

Digitalna pristupačnost

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Muzej grada Umaga nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Muzeja grada Umaga koje se nalazi na adresi https://mgu-mcu.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Muzeja grada Umaga je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog neusklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Osnova sadržaja web stranice je formiran 2006. Pojedini word i pdf dokumenti nisu u cijelosti nastali izvozom iz izvorišne datoteke te nisu dostupni u strojno čitljivom formatu. Kod pojedinih fotografija izostaje opis, ne postoji mogućnost odabira fonta i promjene kontrasta na stranici. Slike ne sadrže atribute. Pojedine datoteke otvaraju se u novom prozoru preglednika, a .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.

Podizanje razine pristupačnosti

Pristupilo se procesu prilagodbe objavljenih dokumenata te su pojedini pdf dokumenti prilagođeni izvozom iz izvorišne datoteke. U narednom razdoblju planirana je prilagodba ostalih dokumenata objavljenih na mrežnoj stranici. U tijeku je provođenje dodatnih korektivnih mjera kojima će se nepristupačan sadržaj na mrežnoj stranici prilagoditi potrebama osoba s poteškoćama.

Priprema Izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena dana 2.2.2024. godine primjenom metode samoprocjene.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Muzeja grada Umaga korisnici mogu uputiti elektroničkom poštom na umagmuzej@gmail.com ili telefonom +385 98 225 892.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Ukoliko korisnici nisu zadovoljni odgovorima na svaku obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom +385 1 2099 120 ili putem elektroničke pošte na pristupacnost@pristupinfo.hr.

Informiranje izvještaji

 

Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago
Trg sv. Martina 1
52470 Umag (Umago)

mob:098 440 691
mob:098 225 892
e-mail:muzej.grada.umaga@pu.t-com.hr