Odjeli muzeja - Galerijski

GALERIJSKI ODJEL

Voditeljica: Biljana Bojić. prof. likovne kulture - restaurator


Likovna zbirka

Likovna zbirka formirana je otkupima i donacijama umjetnika koji izlažu u Muzeju. Riječ je pretežno o djelima suvremenih likovnih autora svojim stvaranjem vezanih uz Umag i grožnjanski likovni krug. U Zbirci su pohranjena djela različitih likovnih tehnika.

BROJ PREDMETA: 55

Zbirka turizma

Zbirka sadrži predmete s kraja 19. st. koji dokumentiraju početak turizma u Umagu, zatim vrijeme neposredno nakon Drugog svjetskog rata, te razdoblje razvijenog tržišnog hotelijerstva od 1966. do danas. Donatori: Istraturist d.o.o., Turistička zajednica grada Umaga, SDP Umag, Z. Balentović Megi, N. Bolšec Ferri, M. Otočan, M. Šverko, F. Urbas, F. Bassanese Radin, D. Berišić, R. Manin.

BROJ PREDMETA: 56

Zbirka plakata

U Zbirci se čuvaju plakati različitih grafičkih formi: od socrealističkog plakata iz 1950-ih godina do recentnih primjeraka suvremenog grafičkog dizajna. Plakati su različitog sadržaja (politički, sportski, turistički, kulturni), ali vezani uz Umag i okolicu. Posebnost je donacija plakata u izdanju umaške galerije Marino Cettina (ex Dante).

BROJ PREDMETA: 26

Zbirka fotografija

U Zbirci je sakupljen fotografski materijal koji čuva vizualnu memoriju grada Umaga i okolice. U većoj je mjeri riječ o klasičnim analognim fotografijama raznih formata, u crno-bijeloj tehnici, dokumentarnog karaktera. Posebnost je fotoalbum s ateljerskim fotografijama, nepoznatog vlasnika s kraja 19. stoljeća. Donatori: L. Cleva, Ž. Urbas, E. Vrtovec, SDP Umag, V. Gamboc, N. Belić.

BROJ PREDMETA: 115

Zbirka razglednica

U Zbirci je okupljen poštanski materijal kao izvor za proučavanje povijesti urbanizma, turizma, fotografije, mode i običaja na području Umaga. Zbirka je formirana otkupima i donacijama (N. B. Ferri, M. Vlaha, B. Bojić). Jezgru Zbirke čine stare razglednice (zlatno doba razglednica od 1897. do 1918.), nove razglednice od 1919. do 1945., fotorazglednice crno-bijele od 1945. do 1965., te moderne razglednice.

BROJ PREDMETA: 249

 

Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago
Trg sv. Martina 1
52470 Umag (Umago)

tel:052/720-386
fax:052/720-385
e-mail:muzej.grada.umaga@pu.t-com.hr