Zakoni i pravilnici

Godišnji planovi

Financijsko izvješće za 2020.

 • Financijski izvještaj za 2020. godinu (.xls)
 • Bruto bilanca za 2020. (.pdf)
 • BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za 2020. (.pdf)
 • Plan i preraspodjela za 2020. godinu (.pdf)
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (.pdf)
 • Potvrda FINE (.pdf)
 • Financijska izvješća

 • Financijski izvještaj za 2019. godinu (.xls)
 • BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za 2019. (.pdf)
 • Financijski izvještaj za 2018. godinu (.xls)
 • BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za 2018. (.pdf)
 • Izvještaj o obvezama za 2017. godinu (.xls)
 • BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za 2017. (.pdf)
 • Izvještaj financijskog plana za 2017. (po programima) (.xls)
 • Izvještaj za 2016. - realizacija proračuna, od 1.1.2016. do 31.12.2016. (.xlsx)
 • Izvješća o radu

 • IZVJEŠĆA O RADU MUZEJA GRADA UMAGA 2018. (.doc)
 • PRAĆENJE GODIŠNJEG RADA MUZEJA za 2018. (.xslx)
 • IZVJEŠĆA O RADU MUZEJA GRADA UMAGA 2017. (.docx)
 • PRAĆENJE GODIŠNJEG RADA MUZEJA za 2017. (.xlsx)
 • GODIŠNJE FINANCIJSKO I PROGRAMSKO IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU MUZEJA ZA 2017.g._1 (.doc)
 • GODIŠNJE FINANCIJSKO I PROGRAMSKO IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU MUZEJA ZA 2017.g._2 (.docx)
 • IZVJEŠĆA O RADU MUZEJA GRADA UMAGA 2016. (.doc)
 • GODIŠNJE FINANCIJSKO I PROGRAMSKO IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU MUZEJA ZA 2016.g. (.docx)
 • Informiranje